Het projectkoor Dieren is in 2016 opgericht door Hans Schimmel als gelegenheidskoor voor de uitvoering van The Crucifixion op Palmzondag. In 2017 stond Luther centraal. Dit jaar kwamen koorzangers uit de hele regio weer bij elkaar om gedurende drie maanden samen toe te werken naar een uitvoering op de Palmzondag (25 maart 2018). Centraal stond het oratorium Der Tod Jesu van Telemann. We kunnen terugkijken op een geslaagd project. Dank allen die hebben meegeholpen!
In 2019 staat wederom The Crucifixion op het programma, zie verderop.

Projectkoor Dieren

Op veler verzoek wordt op zondag 14 april 2019, Palmzondag, The Crucifixion van John Stainer opnieuw ten gehore worden gebracht.
Dit prachtige oratorium is in Engeland één van de meest uitgevoerde werken in de passietijd en ook in Nederland neemt de belangstelling toe.
The Crucifixion is gecomponeerd in 1887. Het is een meditatie over het lijden van Christus. Het werk is geschreven voor twee solisten (tenor en bas), koor (vierstemmig) en orgel, waarbij het de bedoeling is dat de Hymns (gezangen) in wisselzang door koor en gemeente gezongen worden.

Het geheel staat weer onder leiding van Hans Schimmel (dirigent) en Marieke Schimmel-Van Voorst (organist/repetitor).
De repetities zijn inmiddels begonnen!

Locatie van de uitvoering: Ontmoetingskerk , Adm. Helfrichlaan 54 te Dieren. Aanvangstijd is 16.00 uur.
De entree is kosteloos; wel wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is van harte uitgenodigd!