Tijdens de afgelopen beleidsdag Kerkmuziek in de Protestantse Kerk Dieren werden diverse mogelijkheden besproken hoe we aandacht kunnen besteden aan de liederen in het Liedboek die nog niet zo goed bekend zijn. Ook gaat het soms om liederen die geschreven zijn met het oog op een bepaalde functie in een viering, bijvoorbeeld voorzang/refrein. De organisten Martin Kas en Hans Schimmel willen hier graag concreet mee aan de slag. Het idee is om 2 a 3 keer per jaar gebruik te maken van een ad hoc voorzanggroep. De eerste keer dat we hier in een dienst mee willen werken is op zondag 13 mei a.s.

Hans Schimmel gaat met wie dat wil van 09.15u tot 09.45u in de Ontmoetingskerk Dieren aan de slag met het instuderen van de samenzangliederen die voor deze dienst op het programma staan. Deze ‘oefengroep’ als geheel kan ook een eenvoudige rol krijgen bij liederen waar voorzang gewenst is. In alle gevallen gaat het om 1-stemmige muziek.

Opgave vooraf is niet nodig. Wil je meezingen? Zorg dan dat je op 13 mei op tijd in de kerk bent zodat we om 09.15u kunnen beginnen met oefenen.